Kwaliteitszorg

Evaluatiesysteem

Evaluaties worden uitgevoerd om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen. Het is immers belangrijk om na te gaan of (a.o) de studenten wel tevreden zijn met het aan hen gegeven onderwijs.


Archief rapportages

Omdat het kwaliteitszorgsysteem een inzichtelijk proces is, zullen hier alle door het bestuur van de Faculteit goedgekeurde rapportages worden gepubliceerd