Contractonderwijs Archeologie

Voor wie?

Bent u geïnteresseerd in het volgen van colleges Archeologie, maar u wilt zich niet inschrijven voor de volledige universitaire studie? Wilt u uw interesse in de archeologie uitdiepen, of in het kader van nascholing uw kennis opfrissen?
Dan nodigt de Faculteit der Archeologie u uit om op academisch niveau uw kennis te komen verbreden of verdiepen.

Als Contractstudent schrijft u zich niet in voor de volledige studie Archeologie, maar schrijft u zich in per collegereeks. U schuift aan bij de reguliere studenten, en doet ook tentamen in het door u gekozen vak. Na het behalen van een tentamen ontvangt u een resultatenoverzicht.

Deze vorm van studeren is dus ideaal als u:

- specifieke kennis wilt opdoen, maar niet een hele studie wilt aangaan;
- een premaster/schakeljaar moet doen om voldoende kennis in huis te halen om aan een master te beginnen;
- een aantal vakken wilt volgen om te bepalen of de studie Archeologie iets voor u is;
- de studie in een zelf te bepalen tempo wilt volgen (bv. ivm werk en/of gezin).


Toegangseisen

Algemene toegangseisen

De toegangseisen voor het Contractonderwijs zijn gelijk aan de wettelijk vastgelegde toegangseisen voor een universitaire opleiding. Dat betekent dat u minimaal een VWO diploma, HBO-propedeuse of een daaraan gelijkwaardig diploma moet hebben behaald.

Gaat u een bachelorcollege volgen, dan stuurt u een gewaarmerkte kopie van uw vwo-diploma (of hoger) mee. Wilt u een mastercollege gaan doen, dan is een gewaarmerkte kopie van uw bachelordiploma nodig. De Toelatingscommissie zal dan uitspraak doen of uw bachelordiploma voldoende aansluiting geeft op het door u gekozen mastercollege.

Aanvullende eisen

Voor sommige collegereeksen gelden aanvullende eisen. Eventuele aanvullende eisen (bv. het afronden van een inleidend of gerelateerd vak) vindt u in de collegebeschrijving, onder de kop "Toelatingseis".


Cursusgeld

Kosten 

De kosten voor het Contractonderwijs worden berekend aan de hand van het aantal ects (studiepunten) van de betreffende collegereeks. 1 ects staat voor 28 uur studeren, inclusief het volgen van colleges. 
Volgt u meerdere colleges, dan bedraagt het totale cursusgeld per jaar nooit meer dan het wettelijk vastgestelde collegegeld. Voor het collegejaar 2015-2016 is dit € 1951,-

De kosten voor Contractonderwijs Archeologie:
- bachelorcolleges: € 92,- per ects.
- mastercolleges: € 120,- per ects.
- practicum: € 250,- per ects.
NB: Practica worden in principe niet aangeboden; heeft u toch interesse in het volgen van een bepaald practicum, dan kunt u een toelatingsverzoek indienen via mw. A.M. Aijpassa.

De kosten zijn inclusief één tentamenmogelijkheid en een eventuele herkansing in hetzelfde collegejaar. De kosten zijn exclusief eventueel aan te schaffen studiematerialen.

Het collegegeld van het Contractonderwijs is vrijgesteld van BTW.
Gespreide betaling is helaas niet mogelijk.


Betaling

U betaalt het cursusgeld via bankoverschrijving; er wordt geen factuur verstuurd. U kunt het cursusgeld overmaken op nummer NL18RABO0102054207, Universiteit Leiden, tnv Faculteit Archeologie. Vermeld bij uw betaling uw achternaam, de cursuscode, en "SAP nummer 1406032002".

Voor betalingen vanuit het buitenland:
BIC: RABONL2U


Restitutie

Restitutie kan alleen plaatsvinden:
- in het geval van overmacht, bijvoorbeeld op medische gronden;
- wanneer een cursus onverhoopt niet doorgaat, en u geen passende vervanging in het aanbod kunt vinden;
- wanneer u zich ruim vóór aanvang van de cursus afmeldt. Twee weken voor aanvang van de cursus krijgt u het cursusgeld terug minus 10% administratiekosten. Vanaf twee weken vóór aanvang van de cursus wordt 40% van de inschrijfkosten ingehouden. Na aanvang van de cursus is geen restitutie meer mogelijk.

Om voor restitutie in aanmerking te komen dient u de collegekaart te retourneren.
In geval van ziekte van de docent wordt niet gerestitueerd. U kunt dan met de docent overleggen over vervangende colleges.


Collegeaanbod

Het aanbod aan Archeologie colleges is te vinden via de digitale studiegids van de Universiteit Leiden.
Kijk onder de kop "A la carte en Contractonderwijs". In de kolom Contractonderwijs kijkt u bij het trefwoord "Kunst, cultuur en geschiedenis", en vervolgens "Archeologie".


Rooster

De meest actuele roosters van de vakken zijn te vinden op de roosterpagina's van de Faculteit der Archeologie.

Bachelor propedeuse

Bachelor jaar 2

Bachelor jaar 3

Master

Ook vindt u per cursusbeschrijving een link naar het specifieke rooster.


Rechten

Als Contractstudent heeft u recht op:
- gebruik van Blackboard, de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden
- gebruik van de computerzalen
- gebruik van de Universiteitsbibliotheek (UB)
- korting op avondmaaltijden in het restaurant van het Lipsiusgebouw

U heeft geen recht op:
- studiefinanciering
- korting bij het Talencentrum van de Universiteit Leiden

Bij Contractonderwijs geldt geen Bindend StudieAdvies (BSA).


Inschrijven

Inschrijfformulier en bijlagen

U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier te printen en ingevuld terug te sturen naar:
Universiteit Leiden, Faculteit der Archeologie, t.a.v. Onderwijssecretariaat (Christel Engels), Einsteinweg 2, 2333 CC  Leiden.

Bij het inschrijfformulier stuurt u een gewaarmerkte kopie van uw hoogst behaalde diploma mee. Waarmerken kunt u bij de gemeente of een notaris laten doen, of bij de instelling waar u het diploma behaald heeft.

Gaat u een bachelorcollege volgen, dan stuurt u een gewaarmerkte kopie van uw vwo-diploma (of hoger) mee. Wilt u een mastercollege gaan doen, dan is een gewaarmerkte kopie van uw bachelordiploma nodig. De Examencommissie zal dan uitspraak doen of uw bachelordiploma voldoende aansluiting geeft op het door u gekozen mastercollege.

Uw inschrijving is pas volledig wanneer u het volledig ingevulde inschrijfformulier + gewaarmerkte diplomakopie heeft ingeleverd, en de betaling is voldaan. Hierna krijgt u een bewijs van inschrijving en een collegekaart thuisgestuurd.


Deadlines voor inschrijving

Het onderwijs bij de Faculteit der Archeologie is verdeeld in 4 blokken per academisch jaar, zie de roosters voor de precieze data.
U kunt zich tot 4 weken voor aanvang van elk nieuw collegeblok inschrijven. De betaling dient dan 2 weken voor aanvang van de colleges binnen te zijn.

Deadlines voor inschrijving en betaling voor het academisch jaar 2015-2016:

Inschrijfformulier uiterlijk binnen: Betaling uiterlijk binnen:
blok 1 3 augustus 2015 17 augustus 2015
blok 2 28 september 2015 12 oktober 2015
blok 3 4 januari 2016 18 januari 2016
blok 4 1 maart 2016 15 maart 2016


Vragen?

Heeft u nog vragen over het Contractonderwijs of de daaraan verbonden administratieve procedures, neemt u dan per mail contact op met mw. A.M. Aijpassa, of per telefoon: 071 527 2384.

Wilt u meer weten over de inhoud van een bepaald college, neemt u dan contact op met de desbetreffende docent. Contactgegevens vindt u onderaan elke cursusbeschrijving in de e-gids (zie de kop Collegeaanbod op deze pagina).


Laatst Gewijzigd: 26-08-2015