Prof. dr. Willem J.H.Willems 1950-2014

Met grote droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze dierbare collega en oud-decaan Prof. dr. Willem J.H.Willems. Na een kort ziekbed is hij op zaterdag 13 december, rond het middaguur, ingeslapen.

Prof. Willems was een vooraanstaand specialist op het gebied van de Provinciaal-Romeinse archeologie en leidend in het internationaal erfgoedbeleid. Hij onderhield een wereldwijd netwerk o.a. door zijn lidmaatschap van talloze internationale erfgoedcommissies en editorial boards. 
 
Van 2006 tot 2013 was hij decaan van de Faculteit der Archeologie. In deze periode heeft de  Faculteit zich onder zijn leiding ontwikkeld tot een internationaal vooraanstaand onderwijs- en onderzoeksinstituut. Hij heeft de leerstoelgroep Archaeological Heritage Management opgericht en tot een groot succes gemaakt. Prof. Willems was een inspirerend docent en begeleider voor zijn vele promovendi en postdocs.  Sinds 2013 was Willems als één van de vier Principal Investigators betrokken bij het prestigieuze ERC-Synergy project NEXUS 1492.  Tevens was hij betrokken bij het Europese NEARCH project en het Heritage Values project.   
 
Het overlijden van Willem laat een grote leegte achter in de Faculteit.

Namens het Faculteitsbestuur
Corinne Hofman, decaan  

Laatst Gewijzigd: 14-12-2014