Nieuw licht op de Romeinse wereld

Deze fraai geïllustreerde uitgave, een van de (publieks)resultaten van het VIDI project ‘Cultural innovation in a globalising society: Egypt in the Roman world’, belicht de Romeinse wereld vanuit een nieuwe invalshoek.

Het kijkt voorbij de stereotypes en vastgeroeste denkbeelden, en maakt zichtbaar hoe gevarieerd het Romeinse Rijk is geweest. De diversiteit kunnen we slechts begrijpen als we die Romeinse wereld bestuderen als een geheel en in de context van de wereldgeschiedenis. Dat gebeurt aan de hand van zeven thema’s die samen een veelomvattend overzicht bieden. Om het lokale aspect te belichten, wordt daarbij de aandacht gericht op drie verschillende gebieden: het Italisch schiereiland, Egypte en onze eigen Lage Landen.

Van Egypte tot aan de Rijn in Nederland zijn Romeinse invloeden terug te vinden. Nieuwe inzichten, onder andere gegenereerd door het VIDI project, tonen aan dat de Romeinen ook ‘ inheemse gebruiken’ uit die landen mee terug namen. Aan de hand van voorwerpen uit het Middellandse Zeegebied, Egypte en de Lage landen worden de diversiteit en wisselwerking tussen deze drie regio's geïllustreerd. Speciale aandacht is er voor sleutelobjecten uit de collectie van het Allard Pierson Museum in Amsterdam.

Van Rome naar Romeins presenteert een caleidoscopisch beeld van een wereld in verandering en is mede het resultaat van een langdurige Leidse samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs tussen de onderzoeksgroepen Oude Geschiedenis (F.G. Naerebout), Egyptologie (O.E. Kaper) en Klassieke en Mediterrane Archeologie (M.J. Versluys). Het is beschikbaar in een Nederlandse en een Engelse editie.

Laatst Gewijzigd: 30-10-2014