Quentin Bourgeois wint W.A. van Es-prijs 2014

De prestigieuze W.A. van Es-prijs voor archeologie is gewonnen door Quentin Bourgeois met zijn proefschrift Monuments on the horizon: the formation of the barrow landscape throughout the 3rd and 2nd millennium BC.

De W.A. van Es-prijs is een stimuleringsprijs voor jong onderzoekstalent op het gebied van de Nederlandse archeologie. Aan de prijs, die jaarlijks tijdens de Reuvensdagen wordt uitgereikt, is een oorkonde verbonden en een geldbedrag van € 2000,-, beschikbaar gesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De W.A. van Es-prijs wordt afwisselend uitgereikt voor een proefschrift, een masterscriptie of een andere bijzondere studie op het gebied van de Nederlandse archeologie. Dit jaar is het de beurt aan een proefschrift.

In zijn rapport schreef de jury: "Quentin Bourgeois schreef van de vier genomineerden het rijkste en meest doorwrochte proefschrift: een thematische verhandeling met een (1) expliciete en helder omschreven vraagstelling, (2) een goed daarop afgestemde methode, en (3) een goed vastgehouden betooglijn."

Bourgeois onderzocht de betekenis van grafheuvelgroepen op de Veluwe en in de Brabantse Kempen voor latere generaties van die gebieden. Elke nieuwe generatie werd geconfronteerd met het ingerichte landschap van vorige bewoners. Nieuwe grafheuvels werden bij voorkeur in de nabijheid van oude aangelegd en perioden van intensieve heuvelaanleg werden afgewisseld met perioden waarin dit zelden gebeurde, zo stelt de onderzoeker vast. Een antwoord op waarom dit gebeurde, moet ook Quentin grotendeels schuldig blijven, maar, zo stelt de jury: "...dit proefschrift is een prijzenswaardige en blijvende bijdrage aan de Nederlandse archeologie".

Het volledige juryrapport is te vinden op de pagina over de W.A. van Es-prijs.

Laatst Gewijzigd: 24-11-2014