24 Oktober: De boer en de koning in vroegmiddeleeuws Noordwest Europa

Oratie: Prof.dr. F.C.W.J. Theuws

Datum vrijdag 24 oktober 2014
Tijd 16:00 uur
Faculteit Archeologie
Locatie Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

 

Aanmelden


2014 is het ‘Karel de Grote Jaar’. Twaalfhonderd jaar geleden overleed deze Karolingische vorst die nu mythische proporties verkrijgt als een van de vroege ‘makers’ van Europa. Hoe kon 1200 jaar geleden een groot rijk ontstaan op de puinhopen van de Romeinse staat? Het antwoord op deze vraag is van groot belang voor een begrip van de ontwikkeling van het Europa dat we nu kennen. Met de stormachtige groei van de archeologie van de Middeleeuwen in de laatste decennia komt bij de beantwoording van die vraag een omvangrijke hoeveelheid nieuwe gegevens beschikbaar die dringend om een nuancering van de bestaande beelden vraagt. Het is met name de rol van de boeren, een omvangrijke sociale groep die onvoldoende in de door de elite van destijds geproduceerde teksten voorkomt, die in eennieuw daglicht geplaatst kan worden. Aldus kan de archeologie niet alleen bijdragen aan de beantwoording van de vraag hoe Europa na de Romeinse tijd opveerde, maar zij kan ook het enthousiasme waarmee Karel de Grote mythische proporties wordt toegedicht wat temperen.

De troon van Karel de Grote

De troon van Karel de Grote

Laatst Gewijzigd: 22-10-2014