Cultureel erfgoed aan de Faculteit der Archeologie

Al meer dan tien jaar heeft de Faculteit der Archeologie een leerstoel voor erfgoed- management. Door het interdisciplinaire karakter is archeologie de logische basis voor erfgoedstudies. De Faculteit der Archeologie biedt een breed scala aan mogelijkheden voor onderzoek en onderwijs op het gebied van cultureel erfgoed.

Onderzoek

De leerstoel Archeologisch Erfgoedmanagement is betrokken bij vele internationale onderzoeksprojecten zoals NEXUS en NEARCH.  In NEXUS ligt de nadruk op strategieën op het gebied van erfgoedmanagement en de betrokkenheid van de lokale gemeenschap in het Caraibisch gebied. In het geval van NEARCH gaat het over de betrokkenheid van stakeholders en de sociaaleconomische impact van erfgoed. De leerstoel Heritage and Indigenous Rights doet onderzoek naar de theoretische, wettelijke en praktische aspecten van inheems erfgoed en wetgeving.

Ook andere onderzoekers aan de faculteit houden zich bezig met erfgoed bij de uitvoering van hun projecten. Daarnaast heeft de faculteit ook een nieuw kenniscentrum gericht op erfgoed. Het Centre for Global Heritage and Development (CGHD) is ontstaan vanuit een samenwerkingsverband tussen Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Het Centre richt zich op thema’s als ‘ambachten en identiteit in het verleden en het heden’, ‘de geschiedenis en het erfgoed van (stedelijke) landschappen, ‘erfgoed en ruimtelijke transformaties’, ‘grassroots heritage’, ‘erfgoed in (post-)conflict en rampgebieden’ en ‘koloniaal erfgoed in een postkoloniale maatschappij’. Het onderzoek naar deze onderwerpen heeft een multi- en interdisciplinair karakter en er wordt een link gelegd tussen wetenschap en maatschappij.  Meer informatie over het Centrum is te vinden op .

Contact: Centre for Global Heritage and Development (M. de Groot MA, prof. dr. J. Kolen).

Educatie

De faculteit geeft een wetenschappelijke en professionele opleiding in erfgoedkwesties en erfgoedmanagement, zowel op BA als MA niveau. Belangrijke onderwerpen zijn:

Wij nodigen geïnteresseerde studenten uit contact op te nemen met de faculteit en de uitdaging aan te gaan om onderzoek te doen naar erfgoed en erfgoedgebruiken, kennis over te dragen en het begrip erfgoed en de praktijk rondom erfgoed te hervormen zodat deze aansluiten bij de behoeften van de huidige maatschappij.

Contact: Willem Willems, Monique van den Dries

Master Heritage Management

Research Master

Laatst Gewijzigd: 17-11-2014