Nieuws en Agenda

Dirk Bouwmeester en Corinne Hofman ontvangen NWO-Spinozapremie

In het bijzijn van koning Willem-Alexander reikte staatssecretaris Sander Dekker 9 september de Spinozapremie uit aan vier wetenschappers waaronder twee Leidse: archeologe Corinne Hofman en natuurkundige Dirk Bouwmeester. Zij ontvouwden in de Nieuwe Kerk in Den Haag hun plannen voor toekomstig onderzoek.


Vrouw en hond samen in de prehistorie

Vrouwen en honden hadden in het neolithische tijdperk van jagers, vissers en verzamelaars nauw contact met elkaar. Dat suggereren de Leidse osteoarcheoloog dr. Andrea Waters-Rist en collega-onderzoekers na bestudering van een klein biologisch fossiel. Het werd gevonden bij het skelet van een vrouw op een 8000 jaar oude begraafplaats in Zuid-Siberië. De onderzoekers publiceren hun conclusies in het Journal of Archaeological Science.    


Faculteit der Archeologie gesloten tussen 11-15 augustus 2014

De werkzaamheden in het Van Steenis gebouw zijn nog in volle gang en daarom is het gebouw nog niet veilig te betreden. Daarom is besloten de Faculteit der Archeologie te sluiten tussen 11 en 15 augustus. Studenten hebben geen toegang tot het gebouw en personeel wordt dringend geadviseerd om thuis via remote te werken.  


Unieke zilveren schaal uit vroege Middeleeuwen gevonden

Bij opgravingen in Oegstgeest hebben archeologen van de Universiteit Leiden een zeer zeldzame zilveren schaal uit de eerste helft van de zevende eeuw gevonden. De schaal is versierd met dier- en plantfiguren in bladgoud en ingelegd met halfedelstenen. De vondst wijst op een elite in Oegstgeest met een wijdvertakt internationaal netwerk.


Breken en maken van de voorouders

Arjan Louwen (MA) gaat promotieonderzoek naar de sociale en ideologische betekenis van crematiegraven uit de Late Bronstijd en Vroege IJzertijd (1100-500 v. Chr.) in continentaal Noordwest-Europa.


Pre-koloniale Caribiërs waren echte netwerkers

Netwerken lijkt een modern fenomeen, maar het is al zo oud als de weg naar Rome, of beter gezegd: als de vaarroute naar de Caraïben. Archeoloog Angus Mol analyseert in zijn proefschrift sociale netwerken in het pre-koloniale Caribisch gebied. Promotie op 13 mei.


Was de Neanderthaler wel zo inferieur aan de moderne mens?

Archeoloog Wil Roebroeks en zijn Amerikaanse collega Paola Villa menen dat de argumenten voor de vermeende  inferioriteit van Neanderthalers ten opzichte van de moderne mens niet valide zijn. Hun belangrijkste bezwaar is dat Neanderthalers doorgaans met hun ‘opvolgers’ en niet met hun tijdgenoten worden vergeleken. Publicatie in PLoS ONE op 30 april.


Bouwoffer verbouwing Van Steenis

Maandagochtend 10 maart verzamelde de Faculteit Archeologie zich bij het aanstaande nieuwe onderkomen, het Van Steenisgebouw aan de Einsteinweg om een bouwoffer te brengen, een eerste heipaal te slaan en een bord dat melding maakt van de verbouwing van het Van Steenis t.b.v. de unilocatie van de Faculteit te onthullen.


Depots Leidse archeologen in Syrië geplunderd

Tientallen tot honderden dozen met bijzondere archeologische opgravingen van Leidse onderzoekers in Syrië zijn zeer waarschijnlijk geplunderd. ‘Een dramatische ontwikkeling voor 25 jaar Leids onderzoek’, aldus Peter Akkermans, hoogleraar Acheologie van het Nabije Oosten.