Nieuws en Agenda

Unieke zilveren schaal uit vroege Middeleeuwen gevonden

Bij opgravingen in Oegstgeest hebben archeologen van de Universiteit Leiden een zeer zeldzame zilveren schaal uit de eerste helft van de zevende eeuw gevonden. De schaal is versierd met dier- en plantfiguren in bladgoud en ingelegd met halfedelstenen. De vondst wijst op een elite in Oegstgeest met een wijdvertakt internationaal netwerk.


Breken en maken van de voorouders

Arjan Louwen (MA) gaat promotieonderzoek naar de sociale en ideologische betekenis van crematiegraven uit de Late Bronstijd en Vroege IJzertijd (1100-500 v. Chr.) in continentaal Noordwest-Europa.


Pre-koloniale Caribiërs waren echte netwerkers

Netwerken lijkt een modern fenomeen, maar het is al zo oud als de weg naar Rome, of beter gezegd: als de vaarroute naar de Caraïben. Archeoloog Angus Mol analyseert in zijn proefschrift sociale netwerken in het pre-koloniale Caribisch gebied. Promotie op 13 mei.


Was de Neanderthaler wel zo inferieur aan de moderne mens?

Archeoloog Wil Roebroeks en zijn Amerikaanse collega Paola Villa menen dat de argumenten voor de vermeende  inferioriteit van Neanderthalers ten opzichte van de moderne mens niet valide zijn. Hun belangrijkste bezwaar is dat Neanderthalers doorgaans met hun ‘opvolgers’ en niet met hun tijdgenoten worden vergeleken. Publicatie in PLoS ONE op 30 april.


Bouwoffer verbouwing Van Steenis

Maandagochtend 10 maart verzamelde de Faculteit Archeologie zich bij het aanstaande nieuwe onderkomen, het Van Steenisgebouw aan de Einsteinweg om een bouwoffer te brengen, een eerste heipaal te slaan en een bord dat melding maakt van de verbouwing van het Van Steenis t.b.v. de unilocatie van de Faculteit te onthullen.


Depots Leidse archeologen in Syrië geplunderd

Tientallen tot honderden dozen met bijzondere archeologische opgravingen van Leidse onderzoekers in Syrië zijn zeer waarschijnlijk geplunderd. ‘Een dramatische ontwikkeling voor 25 jaar Leids onderzoek’, aldus Peter Akkermans, hoogleraar Acheologie van het Nabije Oosten.