Financieel Beheer

Accountmanager

" class="getfive" title="" alt="" />

De accountmanagers voor de Faculteit der Archeologie zijn Petra Kamer en Erik Kien. Bij de accountmanagers kunt u terecht met alle vragen die te maken hebben met de financiële subsidievoorwaarden, begrotingen (alle geldstromen) en de verschillende richtlijnen en kaders van de faculteit en van de universiteit.

De afdeling FEZ van de Faculteit der Archeologie wordt aangestuurd door Wytske van Ingen, de controller bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit der Archeologie:

Wytske van Ingen 
Tel: 071-5277589
E-mail: w.van.ingen@law.leidenuniv.nl.


Laatst Gewijzigd: 07-06-2017