Informatie voor medewerkers

Financieel Beheer

De afdeling FEZ van de Faculteit Rechtsgeleerdheid zorgt voor het financieel beheer bij de Faculteit der Archeologie. In 2011 en 2012 zijn SAP-structuur en -nummering gewijzigd, en hebben verschillende administratieve “reparatiewerkzaamheden” plaatsgevonden. Daarnaast  is een concept-BOOM tot stand gekomen. Om de kwaliteit van de projectenadministratie te verbeteren worden met ingang van 1 november 2012 enkele veranderingen doorgevoerd.


P & O

De taken van P&O adviseur worden waargenomen door Simone van Diest, hoofd P&O. De administratieve P&O werkzaamheden worden uitgevoerd door Berivan Genç.