Informatie voor medewerkers

Stel je kandidaat voor de faculteitsraad!

In het voorjaar van 2015 vinden er verkiezingen plaats voor zowel de personeels- als de studentengeleding van de faculteitsraad Archeologie. De nieuwgekozen leden treden aan per 1 september 2015 als lid van de raad. Kandidaatstelling is mogelijk op 17 en 18 maart 2015 en eindigt op 18 maart klokke 16.00 uur