Nieuws en Agenda

Unieke zilveren schaal uit vroege Middeleeuwen gevonden

Bij opgravingen in Oegstgeest hebben archeologen van de Universiteit Leiden een zeer zeldzame zilveren schaal uit de eerste helft van de zevende eeuw gevonden. De schaal is versierd met dier- en plantfiguren in bladgoud en ingelegd met halfedelstenen. De vondst wijst op een elite in Oegstgeest met een wijdvertakt internationaal netwerk.


Breken en maken van de voorouders

Arjan Louwen (MA) gaat promotieonderzoek naar de sociale en ideologische betekenis van crematiegraven uit de Late Bronstijd en Vroege IJzertijd (1100-500 v. Chr.) in continentaal Noordwest-Europa.