Nieuws en agenda

Zomerreces Examencommissie

De Examencommissie gaat met reces van 13 juli tot 17 augustus. Op 7 juli is de laatste vergadering voor het reces, verzoeken die vóór 3 juli binnen zijn worden nog voor het reces beantwoord.