Nieuws en agenda

Afmelden voor tentamens

Ben je door ziekte of een andere geldige reden niet in staat om aan een tentamen deel te nemen, stel dan het Onderwijssecretariaat op de hoogte voordat het tentamen plaatsvindt.